اولین مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

اولین مجمع سالانه انجمن صنفی مترجمان استان مازندران، با حضور نماینده اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان، جناب آقای تقی زاده، هیئت مدیره و جمعی از اعضای انجمن، در شهرستان قائمشهر برگزار شد. در ابتدای مراسم، پس از تلاوت قرآن و پخش سرود ملی کشورمان، اعضای هیئت رئیسه برای مجمع تعیین شدند. سپس  ، خانم  دادبود، رییس انجمن مترجمان مازندران ، عملکرد یک ساله انجمن را برای حضار تشریح کرد و از برنامه‌های آتی انجمن و کانون سراسری مترجمان نیز خبر داد و بعد از آن به نیابت خزانه دار ،خانم اسماعیلی، دبیر انجمن گزارشی از عملکرد مالی یک‌ساله انجمن را نیز ارائه داد؛ پس از آن، خانم برند،  بازرس انجمن، نیز گزارش خود مبنی بر تایید گزارشات ارائه شده برای حضار و نماینده اداره کار ایراد کرد .در انتهای مجمع انتخابات بازرس انجام شد؛ که از بین کاندیداهای  شرکت کننده خانم ها :
 حمیده اکبری بازرس
 زهره زمانی بازرس علی البدل
 برای یک سال دیگر انجمن انتخاب شدند.
در پایان کار دفاتر انجمن توسط نماینده اداره کار بررسی شدو مورد تایید قرار گرفت.
انجمن صنفی مترجمان استان مازندران حضور یکایک اعضای محترم را در جلسه مجمع سالانه گرامی می‌دارد و قدردانی می‌نماید. به امید آینده‌ای روشن و سالی پربار برای مترجمان استان مازندران.

# انجمن_صنفی_مترجمان_استان_مازندران

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *