خدمات انجمن مترجمان مازندران به اعضا

خدمات انجمن مترجمان مازندران به اعضاء
خدمات ویژه
1. برگزاری و صدور گواهی آموزش انجمن :
• قابلیت صدور گواهی آموزش های برگزار شده توسط مدرسان انجمن وجود دارد.
• مدرسان انجمن می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درخواست کتبی خود را به انجمن اعلام نمایند.

2. آموزش رایگان به اعضاء انجمن :
• امکان برگزاری حداقل یک روز آموزش رایگان به پیشنهاد هیأت مدیره انجمن برای اعضا در ارتباط با موضوعات ترجمه توسط انجمن وجود دارد.
• از اعضای انجمن درخواست می شود نیازهای آموزشی خود را به صورت کتبی به دفتر انجمن اعلام نمایند.

3. جشن سالیانه انجمن :
جشن سالیانه انجمن همزمان با مجمع عمومی انجمن برگزار خواهد شد.

مزایای عضویت در انجمن مترجمان مازندران
1. هویتی/اجتماعی:
1. دریافت کارت عضویت انجمن
2. درج اسامي اعضاي حقيقي در پايگاه اينترنتي انجمن
3. درج مشخصات و رزومه كاري در بانك اطلاعاتي مترجمان استان و ارائه آن به شركت ها و سازمان هاي مرتبط جهت همكاري
4. عضويت در خانواده بزرگ مترجمان استان
2.اقتصادی/تجاری:
1. حمایت و پشتیبانی از چاپ کتاب ها و مقالات مرتبط
2. بهره مندی از حمایت انجمن در فرصت های کسب و کار برای اعضا
3. عضویت در شرکت تعاونی انجمن و مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اقتصادی
3.علمی/فرهنگی:
1. ارتقای صلاحیت های علمی مترجمان
2. دريافت ليست كتب و ترجمه هاي جديد در زمينه ترجمه
3. امكان دسترسي به نشريات الكترونيك از طريق وب سايت انجمن
4. دريافت خبرنامه (به طور رايگان) و نشريات ترجمه (با تخفيف)
5. بهره مند شدن از خدمات انجمن نظير به روز رساني و يا استانداردسازي سيستم آموزشي و يا ارائه دوره هاي آموزشي براي اعضاي انجمن و سازمان های مختلف
6. امكان شركت در تورها و مراسم ويژه فرهنگي انجمن با تخفیف ویژه
7. امكان بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاه هاي تخصصي با تخفیف ویژه
8. شركت در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مرتبط با تخفیف ویژه
9. شرکت در گردهمایی های و همايش های انجمن
4.مشارکتی/مشاوره ای:
1. اولويت همكاري در فعاليت هاي انجمن از جمله کمیته های اجرایی و کار گروه ها
2. امكان تبادل نظر با گروه هاي تخصصي از طريق پرسش و پاسخ
3. نظرخواهي سالانه از اعضا و به كار گيري پيشنهادات آنها در فعاليت هاي انجمن و انعكاس موارد مرتبط به سازمان ها و ارگان هاي مربوطه
4. فرصت مشاركت و كسب تجربيات تازه از طريق همكاري در كارگروه هاي پژوهشي و تحقيقاتي كميته هاي انجمن
5. امکان مشارکت در مدیریت و هدایت انجمن، با استفاده از حق رأی برای انتخاب اعضای شوراهای اجرایی و نیز امکان حضور در این شوراها
6. امکان مشارکت در مدیریت و هدایت انجمن، با استفاده از حق شرکت در مجمع عمومی،‌ حق رأی در انتخاب اعضای هیأت مدیره و نیز امکان نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *