کارگاه ترجمه متون ادبی

کارگاه ترجمه متون ادبی

با حضور استاد ارجمند، خانم شیوا مقانلو

این کارگاه به همت انجمن صنفی مترجمان استان مازندران و همکاری آموزشگاه تئاتر شهر شمال در قائمشهر برگزار شد.
از همراهی و مشارکت اعضای محترم سپاسگزاریم.

به امید فردایی بهتر، همه باهم برای شکوفایی و اعتلای مترجمان

انجمنصنفیمترجماناستانمازندران

آموزشگاهتئاترشهر_شمال

??????

 https://t.me/tiamazandaran
 https://instagram.com/tiamp.ir

0
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *