دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

?️دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۰  در  قائمشهر برگزار شد. در این جلسه سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره، خانم‌ها دادبود، رئیس؛ رشیدی، خزانه‌دار و اسماعیلی دبیر انجمن شرکت داشتند و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
.

⬅️عملکرد یک‌ساله انجمن و چشم‌انداز پیش‌رو
⬅️موانع و فرصت‌ها در مسیر دستیابی به اهداف انجمن
⬅️برنامه‌ریزی برای ارزیابی اعضا جهت تعیین و گزینش مترجمان در حوزه‌های مختلف
⬅️تنظیم و ارائه نمونه متن برای ترجمه جهت ارزیابی مترجمان
⬅️چگونگی پیگیری تخلفات ترجمه‌ای اعضا با استفاده از کد مترجمی و تحت عنوان عضویت در انجمن
⬅️پیگیری مشکلات مربوط به سایت
⬅️برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی
⬅️نحوه ارتباط و تعامل با اساتید و صاحب‌نظران حوزه ترجمه در مازندران و همچنین نهادهای مرتبط با ترجمه

انجمنصنفیمترجماناستانمازندران

0
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *