اطلاعیه

نظر به اینکه موسسه خانه کتاب در نظر دارد تا به منظور ساماندهی فعالیت اهالی قلم اقدام به راه اندازی باشگاه اهل قلم نماید، لذا از مترجمان صاحب اثر عضو انجمن‌های صنفی استان‌ها که در پایگاه اهل قلم ثبت نام کرده‌اند درخواست می‌شود تا با مراجعه به لینک ذیل اقدام به ثبت‌نام جهت عضویت در باشگاه اهل قلم نمایید.

فرم ثبت نام
https://bn2.ir/98608

بدیهی است کیفیت آثار و فعالیت اعضای صنف مترجمان ملاک معرفی جهت عضویت در این باشگاه و در نتیجه بهره‌برداری از مزایای احتمالی آن است.
مترجمانی که تاکنون عضو انجمن‌های استانی نشده‌اند، پس از تکمیل مراحل عضویت و اخذ کد مترجمی می‌توانند اطلاعات خود را در فرم فوق ثبت نمایند.

t.me/tiat1

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *