روز جهانی مترجم

مترجم به کلمه‌ها حیات و حرکت می‌بخشد و جهان‌ها را به هم متصل می‌کند.
سی‌ام سپتامبر، روز جهانی ترجمه گرامی باد.

🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸

#انجمن صنفی مترجمان مازندران

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *