پیام رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان به مناسبت روز جهنی ترجمه

به نام او که اختلاف زبان‌ها را از آیات خود می‌خواند. هم او که آفریدگار لوح است و قلم.
به نام خدا.
و چه زیباست این تنوع و تکثر زبان‌ها آنگاه که دنیاهایی می‌سازد متنوع و جذاب برای کشف و شناختن.
تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون برای شکل گیری نیازمند زبان‌اند و برای بقا و توسعه نیازمند ارتباط. و ترجمه آمده است تا این آیت الهی، یعنی تنوع زبانی، را ابدی کند. ترجمه آمده است تا در عین تثبیت اصالت و ماندگاری زبان‌های بومی، ارتباط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را تضمین کند.
و چه رسالت بزرگی است رسالت مترجمان، این پیام‌بران اندیشه، بازآفرینان آگاهی در کالبد زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، حافظان و مروجان زبان بومی و خالقان ادبیات جهانی.
مترجمان آنقدر درخشیده‌اند تا بر فلسفه‌بافی‌های “ناپیدایی”گرایانه غلبه کرده‌اند و امروز کنش‌گران بزرگ اجتماعی و فرهنگی به حساب می‌آیند.
ترجمه دیگر تابعی محض از نوشتن محسوب نمی‌شود، بلکه خود جریان‌ساز است و مترجم با انتخاب، قلم‌ و هنرش این امواج این رودخانه حیات‌بخش را ترسیم می‌کند.
مترجمان بزرگ ایران زمین از دیرباز محبوب مردمان بوده‌اند و همواره پاداش همت‌شان را از مردم گرفته‌اند.
این بود و همین خواهد ماند…
به نمایندگی از کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان، سی‌ام سپتامبر ،روز جهانی ترجمه، را به مترجمان ایران زمین تبریک عرض می‌کنم.
مانا باشید و برقرار
محمدرضا اربابی

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *