‍ مهر ۱۳۹۴ بود که نخستین جشن ملی مترجمان با ابتکار انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار شد‌. از آن روز ۴ سال می‌گذرد و با وجود مشکلات مالی و غیرمالی بسیار بر سر راه این رویداد بزرگ، هر سال مترجمان ایران زمین روز با شکوه‌تری را رقم می‌زنند.
اینک که با شکل گیری انجمن‌های صنفی در سایر استان‌ها، کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان تاسیس شده، آماده می‌شویم تا دیداری تازه کنیم و جشنی زیبا و ماندگار را برگزار نمائیم‌.
پنجمین جشن ملی مترجمان در گیر و دار همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی این روزها فرصتی است برای هم‌نشینی، هم‌دلی و هم‌فکری برای خانواده بزرگ ترجمه؛ خانواده‌ای که ثابت کرده است در جامعه ایران همیشه پیشگام و تعالی آفرین بوده‌اند.
جمعه ۲۴ آبان وعده می‌کنیم به دیدار و جشنی برگزار می‌کنیم درخور نام خانواده ترجمه.
همه مترجمان میزبان و میهمان این جشن بزرگند. پس هر کدام از ما شخصا دیگر اعضای خانواده ترجمه را به محفل زیبای‌مان دعوت می‌کنیم.
امیدوار به دیدار همه مترجمان ایران زمین و خلق روزی بزرگ هستیم.
ارادتمند شما
محمدرضا اربابی

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *