‍ تجلیل از استاد #محمودبهفروزی در #پنجمینجشنملیمترجمان
با حضور شما مترجمان، آیین بزرگداشتی با شکوه برای مردی برگزار می‌کنیم که قلمش آثار بزرگی را برای‌مان خواندنی کرده است.
قرارمان جمعه ۲۴ آبان ۹۸
ساعت ۱۶ الی ۱۹

فرهنگسرای_اندیشه

کانونکشوریانجمن‌هایصنفیمترجمان

خانه_کتاب

کانونترجماناندیشه

هفته_کتاب

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *