دکتر حسینی‌پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و دبیر بیست‌وهفتمین دوره هفته کتاب در پنجمین جشن ملی مترجمان گفت: در موسسه خانه کتاب سعی کردیم تصدی‌گری را کاهش دهیم و در این راستا انجمن‌های اهل قلم را حمایت کردیم تا خود، ساماندهی را انجام دهند.

ایشان افزودند: از سال گذشته جلسات نقد را در حوزه ترجمه در خانه کتاب آغاز کردیم و اتفاقات خوبی در این مدت افتاد. در این راستا انجمن‌های ترجمه هم ضروری است بحث نقد را بیشتر پیگیری کنند.

دبیر هفته کتاب با اشاره به این که در حوزه ترجمه شاهد پراکندگی هستیم، بیان کرد: انجمن‌های ترجمه باید در خصوص ساماندهی مترجم‌ها و آثار ترجمه شده فعالیت کنند و مترجم‌های بسیاری وجود دارند که گمنام باقی مانده‌اند و از سوی دیگر آثار بسیاری وجود دارند که توسط مترجمان مختلف به صورت مغشوش ترجمه شده‌اند.

ایشان همچنین بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی در ترجمه‌ها تاکید کردند و گفتند: در سال ۹۷ یک چهارم کتاب‌های چاپ شده در کشور آثار ترجمه بودند و این نشان از گستردگی و غنی بودن کار ترجمه در کشور دارد.

به گفته ایشان بیشترین ترجمه چاپ نخست در سال ۹۷ با دوهزار و ۸۵۴ عنوان به حوزه ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دارد و پس از آن علوم عملی به عنوان انتقال‌دهنده علوم مختلف دنیا به کشور با دوهزارو۵۳۰ عنوان و حوزه‌ی ادبیات با دوهزارو۳۰۶ عنوان کتاب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

دکتر حسینی‌پور سپس بیان کردند: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون نیز آثار حوزه ادبیات با هزار و۴۴۴ عنوان کتاب، حوزه کودک با هزارو۴۳۸ عنوان و حوزه علوم عملی با هزارو۱۳۵ عنوان کتاب بیشترین کتاب‌های ترجمه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

دکتر حسینی‌پور همچنین به دغدغه‌های ترجمه در حوزه‌ی کودک اشاره کردند و اظهار کرند: ۴۰ درصد از کتاب‌های کودک را ترجمه تشکیل می‌دهد؛ که علت این میزان ترجمه در حوزه کودک متوجه ناشران، مسائل اقتصادی و فضای تصویرگری است.

ایشان از سوی دیگر اثربخشی و تاثیرگذاری کتاب حوزه کودک و نوجوان را یادآور شدند و فرمودند: جهت حفظ فرهنگ‌های بومی و ملی باید مراقبت بیشتری در ترجمه‌ی کتاب‌ها برای این رده‌ی سنی لحاظ شود.

0
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *