روز جهانی ترجمه

????????

ترجمه تلفیقی است از دانش و هنر؛ و مترجم است که با علم و اشتیاق خود مسیر آگاهی و اعتلا را هموار می‌کند.

 در چنین روزی که مصادف است با “روز جهانی ترجمه”، یاد می‌کنیم از تمامی اساتید و پیشکسوتان این حرفه و در مقابل آنان که با پشتکار و شکیبایی، زندگی خود را به پای تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم گذاشتند سر تعظیم فرود می‌آوریم. همچنین برای نومترجمان و علاقمندان به ترجمه، موفقیت و سربلندی در سایه‌ی امنیت و آرامش آرزومندیم.

????????

انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

۹ مهرماه ۱۳۹۹

0
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *