دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

🔶️دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۰  در  قائمشهر برگزار شد. در این جلسه سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره، خانم‌ها دادبود، رئیس؛ رشیدی، خزانه‌دار و اسماعیلی دبیر انجمن شرکت داشتند و موارد زیر مورد بررسی قر ...

‍ ‍ 📣#جشنملیمترجمان نماد هم‌گرایی و قدرت جامعه ترجمه پنجمینجشنملی_مترجمان برگزار می‌شود جشنملیمترجمان از گام نخست باشکوه برگزار شد و مورد استقبال مترجمان قرار گرفت. استمرار در برگزاری این جشن گرچه صرف انرژی و هزینه قابل توجهی به دنبال داشت، اما ثاب ...

کارگاه ترجمه متون ادبی

کارگاه ترجمه متون ادبی با حضور استاد ارجمند، خانم شیوا مقانلو این کارگاه به همت انجمن صنفی مترجمان استان مازندران و همکاری آموزشگاه تئاتر شهر شمال در قائمشهر برگزار شد. از همراهی و مشارکت اعضای محترم سپاسگزاریم. به امید فردایی بهتر، همه باهم برا ...