نشست تخصصی بررسی روش‌های ترجمه با محوریت متون نمایشی

انجمن صنفی مترجمان استان مازندران برگزار می‌کند. نشست تخصصی بررسی نظریه‌های ترجمه و روش‌های به‌کارگیری این نظریات در ترجمه، با محوریت پرداختن به متون نمایشی و آثار مرحوم ایرج جهانشاهی، براساس نظریه‌ی ترجمه‌ی یاکوبسن. در پایان این نشست، به شرکت‌کنندگان گو ...

چرا مترجمان کارت شناسایی مترجمی دارند؟ کارت شناسایی مترجمی برای یک مترجم یعنی “تصدیق هویت”. هر مترجم یک هویت فردی و حقیقی دارد، که اطلاعات آن در کارت ملی و شناسنامه‌اش موجود است؛ و یک هویت صنفی و حقوقی، که اطلاعات آن به صورت کارت مترجم قابل ارائه می‌باشد ...

انجمن صنفی مترجمان استان مازندران، نهادی معتبر و قانونی تحت مجوز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. هدف از تشکیل انجمن حمایت‌های صنفی، آموزش و رفاه مترجمان استان می‌باشد. به این منظور، هیئت مدیره اقدام به رایزنی و تعامل با اساتید و دانشگاه‌های استان کر ...

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

"ما بر آنیم با توجه به رویکرد تفکر راهبردی و احقاق حقوق مترجمان، استفاه بهینه از ظرفیت های موجود در استان و اشاعه فرهنگ درست ترجمه گام برداشته و شرایط محقق شدن چشم انداز سه ساله ی اولین هیئت انجمن را فراهم آوریم". چهارمین نشست هیئت مدیره #انجمن_مترجمان_ ...