کارگاه تخصصی ترجمه متون ادبی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

کارگاه تخصصی ترجمه متون ادبی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

انجمن صنفی مترجمان استان مازندران اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی ترجمه متون ادبی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، می‌نماید.مدرس: استاد شیوا مقانلو، نویسنده، مترجم، منتقد و مدرس دانشگاهسرفصل: آشنایی با نمونه‌های جهانی شده‌ی ادبیات فارسی (براساس داستان‌ه ...