عضویت در انجمن

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  فایل ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند. انواع فایل های مجاز: png gif jpg jpeg
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  فایل ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند. انواع فایل های مجاز: png gif jpg jpeg
 • فایل ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند. انواع فایل های مجاز: png gif jpg jpeg
 • فایل ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند. انواع فایل های مجاز: png gif jpg jpeg
 • مدارک مرتبط تخصصی در حوزه ی ترجمه، فایل ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند. انواع فایل های مجاز: png gif jpg jpeg
 • قیمت: 100,000 ریال
 • قیمت: 1,000,000 ریال
 • 0 ریال
0